Kategori fortiden


Det mest radikale medie – anno 1996

Hvordan internettet vil blive meget vigtig for mediebranchen i en nær fremtid. Anno 1996!